Scroll Top

Stichting Suringar

Wij zijn een open protestants-christelijke basisschool. Dit houdt in dat ieder kind bij ons welkom is, ongeacht afkomst, culturele identiteit of religie. Iedereen is welkom en moet zich welkom voelen. Het evangelie van Jezus Christus voedt onze visie op onderwijs en opvoeding: ieder kind en iedere leerkracht is waardevol en uniek! Respect hebben voor elkaar, een goede omgang met elkaar en normen en waarden zijn thema’s die dagelijks terugkomen binnen onze school. We proberen dit zo praktisch mogelijk te maken. We praten regelmatig over waarden en normen en hoe bijbelse verhalen ons kunnen helpen in de omgang met elkaar. Er wordt driemaal per week een half uur aandacht besteed aan godsdienstonderwijs.

In gesprek met jezelf over je loopbaan

Goed kijken naar wat je wil en kan, kan je helpen om je inzicht te vergroten en een nieuw duurzaam perspectief te ontwikkelen. Inzicht in jezelf, in werkrelaties die wel of juist niet meer inspireren, maar ook in de mogelijkheden om je heen. In de waan van alle dag is het soms moeilijk die mogelijkheden te zien die er zijn. We helpen je jezelf en de wereld om je heen te (her)ontdekken, nieuwe verbindingen te leggen en te groeien in je leer-KRACHT.

Hieronder vind je verschillende diensten voor alle medewerkers van Suringar bij het ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit, loopbaanvragen, je professionalisering, mogelijk maken van nieuwe uitdagingen zowel intern als extern en het vinden van vacatures.

Heb je een vraag?

    Wil je weten welke vacatures er zijn bij Suringar?