Scroll Top

Stichting Prisma

Om te kunnen bijdragen aan een zinvolle en mooie samenleving vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en in de kindomgeving waarin ze leven. Het is onze overtuiging dat kinderen met betekenisvol onderwijs, waarin ze leren met hoofd, hart en handen, deze kennis en vaardigheden opdoen en leren inzetten. Inzicht in zichzelf en de wereld waarin ze leven helpt kinderen te leren hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven en hun plek in de samenleving.

Wij geloven dat optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van elk kind het beste kan in een doorlopende leer- ontwikkellijn van 0 tot 14 jaar binnen een integraal kindcentrum met onze kernpartners Hoera (ko) en Het Bouwens (vo). Om dit alles te realiseren moeten we zelf ook lerend zijn en blijven, daarom bouwen we verder aan onze lerende organisatie waarvan de basis op orde is.

In gesprek met jezelf over je loopbaan

Goed kijken naar wat je wil en kan, kan je helpen om je inzicht te vergroten en een nieuw duurzaam perspectief te ontwikkelen. Inzicht in jezelf, in werkrelaties die wel of juist niet meer inspireren, maar ook in de mogelijkheden om je heen. In de waan van alle dag is het soms moeilijk die mogelijkheden te zien die er zijn. We helpen je jezelf en de wereld om je heen te (her)ontdekken, nieuwe verbindingen te leggen en te groeien in je leer-KRACHT.

Hieronder vind je verschillende diensten voor alle medewerkers van Stichting Prisma bij het ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit, loopbaanvragen, je professionalisering, mogelijk maken van nieuwe uitdagingen zowel intern als extern en het vinden van vacatures.

Heb je een vraag?

    Wil je weten welke vacatures er zijn bij prisma?