Scroll Top

Basisschool Sint Martinus

Binnen onze school is alles gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind; aangepast aan de kwaliteiten van dit kind. Onze slogan is: Basisschool St. Martinus: meer dan leren alleen! We willen een school zijn waar:

  • We ons veilig en geborgen voelen
  • We vanuit een positief zelfbeeld tot optimale prestaties komen
  • We talenten waarderen en stimuleren
  • We uitgedaagd worden om zelfstandig en zelfsturend te leren
  • We teamspelers zijn

In gesprek met jezelf over je loopbaan

Goed kijken naar wat je wil en kan, kan je helpen om je inzicht te vergroten en een nieuw duurzaam perspectief te ontwikkelen. Inzicht in jezelf, in werkrelaties die wel of juist niet meer inspireren, maar ook in de mogelijkheden om je heen. In de waan van alle dag is het soms moeilijk die mogelijkheden te zien die er zijn. We helpen je jezelf en de wereld om je heen te (her)ontdekken, nieuwe verbindingen te leggen en te groeien in je leer-KRACHT.

Hieronder vind je verschillende diensten voor alle medewerkers van basisschool Sint Martinus bij het ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit, loopbaanvragen, je professionalisering, mogelijk maken van nieuwe uitdagingen zowel intern als extern en het vinden van vacatures.

Heb je een vraag?

    Wil je weten welke vacatures er zijn bij Sint Martinus?