Scroll Top

In een profiel breng je alle gegevens bijeen die een overzicht geven van al je (werk)ervaring, competenties en talenten. Dit overzicht kan als bewijslast dienen voor de competenties waarover jij beschikt, en om alles te verzamelen en presenteren op de manier die bij jou past!

In het profiel laat je zien wat je in huis hebt. Het gaat om ervaringen met leren en werken in brede zin. Het profiel is een instrument om werkervaring vast te leggen, te beheren en te presenteren. Het profiel gaat een loopbaan lang mee.

Het profiel is dus meer dan een curriculum vitae dat geproduceerd wordt voor een sollicitatie of een personeelsdossier dat door de werkgever wordt bijgehouden.

In het kader van een leven lang leren is de opslag van profielgegevens van groot belang. Het profiel wordt digitaal vastgelegd en is 24 uur per dag in te zien en bij te werken, waar ook ter wereld.

Je bent zelf altijd eigenaar en beheerder van het profiel. De gegevens zijn goed beveiligd en altijd actualiseerbaar, met diverse mogelijkheden om het eruit te halen, uit te wisselen en toonbaar te maken aan anderen.

Met het profiel is alle mogelijke informatie over de werkervaring, competenties, talenten, kennis, vaardigheden, ambities, motivatie en persoonlijke ontwikkelingsplannen van een betrokkene beschikbaar.

Iedereen kan een profiel aanmaken.