Scroll Top

Kerobei

Vanuit eigenaarschap is iedereen verantwoordelijk voor z’n eigen ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat niemand dat alleen kan en de ander daarbij nodig heeft. Ontmoetingen in de meest brede zin van het woord zijn van belang: we leren van en met elkaar! De procedure Kerobei kan daar helpend bij zijn. Kerobei is een procedure voor een interview. De interviewer helpt de geïnterviewde om zich bewust te worden van zijn eigen opvattingen over een bepaald thema en over belevingen, die daarbij voor de geïnterviewde van belang zijn. De werkwijze kan in verschillende contexten worden toegepast. Te denken valt aan leidinggeven, lesgeven, leren, ontwikkelingsgericht werken enz.

In gesprek met jezelf over je loopbaan

Goed kijken naar wat je wil en kan, kan je helpen om je inzicht te vergroten en een nieuw duurzaam perspectief te ontwikkelen. Inzicht in jezelf, in werkrelaties die wel of juist niet meer inspireren, maar ook in de mogelijkheden om je heen. In de waan van alle dag is het soms moeilijk die mogelijkheden te zien die er zijn. We helpen je jezelf en de wereld om je heen te (her)ontdekken, nieuwe verbindingen te leggen en te groeien in je leer-KRACHT.

Hieronder vind je verschillende diensten voor alle medewerkers van Kerobei bij het ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit, loopbaanvragen, je professionalisering, mogelijk maken van nieuwe uitdagingen zowel intern als extern en het vinden van vacatures.

Heb je een vraag?

    Wil je weten welke vacatures er zijn bij kerobei?