Scroll Top

Intervisie directeuren

Het doel is om te komen tot nieuw inzicht over eigen communicatie, samenwerking en systemisch inzicht in eigen processen en van daaruit ook op processen op systeemniveau van teams en organisatie.

Inzicht wordt vertaald naar toepassen ervan in nieuw gedrag door gebruik te maken van een herhaalbare actiestap; een sterk middel om inzicht te integreren in de dagelijkse werkpraktijk. Soms begint dit met oefenen van bewustzijn tijdens dagelijks werk van waaruit volgende stappen gemaakt kunnen worden. Geleerd wordt om elke overtuiging, actie, vraag, gedrag, samenwerking, communicatie enz. te leren zien in het licht van het gezamenlijke doel van de organisatie. Daarmee wordt de koppeling voortdurend gemaakt tussen de eigen reflectie en de vertaling daarvan in het dagelijks werk, samenwerking en communicatie.

Het ritme van het proces leidt tot een voortdurende groei in professionele communicatie en samenwerking door middel van gezamenlijke reflectie en het samen oefenen van nieuw gedrag, gericht op een optimale aansluiting op de gezamenlijke visie.

Heb je interesse in de intervisie voor directeuren?

Hieronder vind je de tijden voor de komende intervisie-momenten. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

  • Intervisie 1 | Maandag 30 oktober 2023 (9:00 – 10:30)
  • Intervisie 2 | Maandag 11 december 2023 (9:00 – 10:30)
  • Intervisie 3 | Maandag 29 januari (9:00 – 10:30)
  • Intervisie 4 | Maandag 11 maart (9:00 – 10:30)
  • Intervisie 5 | Maandag 27 mei (9:00 – 10:30)

Heb je interesse?
Meld je aan.

karien kloostermans intervisie directeuren