Intervisie directeuren

Het doel is om te komen tot nieuw inzicht over eigen communicatie, samenwerking en systemisch inzicht in eigen processen en van daaruit ook op processen op systeemniveau van teams en organisatie.

Inzicht wordt vertaald naar toepassen ervan in nieuw gedrag door gebruik te maken van een herhaalbare actiestap; een sterk middel om inzicht te integreren in de dagelijkse werkpraktijk. Soms begint dit met oefenen van bewustzijn tijdens dagelijks werk van waaruit volgende stappen gemaakt kunnen worden. Geleerd wordt om elke overtuiging, actie, vraag, gedrag, samenwerking, communicatie enz. te leren zien in het licht van het gezamenlijke doel van de organisatie. Daarmee wordt de koppeling voortdurend gemaakt tussen de eigen reflectie en de vertaling daarvan in het dagelijks werk, samenwerking en communicatie.

Het ritme van het proces leidt tot een voortdurende groei in professionele communicatie en samenwerking door middel van gezamenlijke reflectie en het samen oefenen van nieuw gedrag, gericht op een optimale aansluiting op de gezamenlijke visie.

Mogelijkheden

Heb je interesse in de intervisie voor directeuren?

GROEP 1

 • Kennismaking |  Dinsdag 18 oktober (9:00 – 10:00) Live
 • Intervisie 1 | Dinsdag 8 november (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 2 | Donderdag 15 december (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 3 | Dinsdag 17 januari (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 4 | Maandag 6 maart (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 5 | Dinsdag 11 april (9:00 – 11:00) Live
 • Evaluatie | Dinsdag 16 mei (9:00 – 10:00) Online

 

GROEP 2

 • Kennismaking |  Dinsdag 18 oktober (10:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 1 | Dinsdag 1 november (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 2 | Donderdag 19 november (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 3 | Dinsdag 24 januari (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 4 | Maandag 21 maart (9:00 – 11:00) Live
 • Intervisie 5 | Dinsdag 18 april (9:00 – 11:00) Live
 • Evaluatie | Dinsdag 23 mei (10:00 – 11:00) Online

Heb je interesse?
Meld je aan.

karien kloostermans intervisie directeuren

  Groepskeuze: