Scroll Top

Veelgestelde vragen

Als student, zij-instromer of herintreder heb je vast veel vragen. Wij hebben de belangrijkste alvast voor je op een rijtje gezet.

Welke vakken geef ik als leraar in het basisonderwijs?

Als je leraar bent in het basisonderwijs, geef je alle vakken aan je klas. Van Rekenen en Tekenen tot Bewegingsonderwijs, van Schrijven en Taal tot Aardrijkskunde en Burgerschap. Bij de meeste vakken heb je een lesmethode als leidraad voor je lessen, al kun je als leraar natuurlijk je eigen stempel drukken op het vak dat je geeft.

Kan ik me ook specialiseren en doorontwikkelen?

Naast je vak als leraar kun je er voor kiezen om specialist op een bepaald vakgebied te worden. Met een korte of langere opleiding kun je je bijvoorbeeld specialiseren tot Reken-, ICT- of Taalcoördinator binnen jouw school. Daarnaast is er in elke school minimaal één intern begeleider. Een intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.

Als laatste kun je natuurlijk ook altijd doorgroeien tot schoolleider.

Wat is het verschil tussen onder-, midden- en bovenbouw?

Het basisonderwijs is verdeeld in de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3,4 en 5) en de bovenbouw (groep6, 7 en 8).

In de groei van een kind naar de volwassenheid is elke fase anders. Iedere leeftijd heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Het onderwijs past zich hier op aan: de manier van instructie geven, begeleiden en de werkvormen die gebruikt worden, veranderen.

Ook de rol die jij als leraar inneemt verandert hierdoor. Toch blijft het in elke bouwlaag van belang om een goede ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van het kind. Van een afhankelijke houding groeit een kind naar onafhankelijkheid, en daar heb jij als leraar een belangrijke rol.

Wat verdien ik als leraar?

Het startsalaris van een leraar primair onderwijs is € 2.563 (salarisschaal L10, trede 1, conform de cao voor het primair onderwijs).
Daarnaast zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 6,3%, een bonus op de ‘Dag van de leraar’, reiskostenvergoeding, mogelijkheden voor ouderschapsverlof en een ruime hoeveelheid verlofdagen.

Met welk vooropleiding kan ik leraar worden?

Als je les wilt gaan geven op een basisschool, moet je de (academische) pabo doen. Met een havo- of vwo-diploma of met mbo-diploma niveau 4 kan je je inschrijven op de pabo.

Heb je geen vwo-diploma? Dan moet je aan toelatingseisen voldoen. Kijk voor meer informatie op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl. Met een vwo-diploma kan je ook naar de academische pabo. Kijk voor meer informatie op de website van de Nieuwste Pabo.

Hoe groot is de kans op een baan?

De kans op een baan in het onderwijs is op dit moment groot. In het basisonderwijs is er landelijk behoefte aan leraren doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan en er weinig pabo gediplomeerden zijn. Ook het aantal leerlingen neemt niet meer zo sterk af als de jaren hiervoor. Let op, er zijn wel regionale verschillen.

Bron: Kamerbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het lijkt mij leuk om kinderen iets te leren, maar eng om voor de klas te staan!

Tijdens je studie aan de pabo word je voorbereid om juf of meester te worden. Daarbij helpt de pabo je ook om steeds zekerder te worden voor de klas. Tijdens je stages word je hiervoor ook intensief begeleidt door je persoonlijke studieloopbaanbegeleider en de leerkracht van je opleidingsschool.